Social

Președintele CJ Gorj se preocupă de problemele copiilor cu nevoi speciale

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, are în atenție și problemele copiilor cu nevoi speciale.
Se știe despre copiii cu autism că au nevoie de abordări diverse și personalizate pentru a dezvolta abilități de viață independentă și, în acest sens, utilizarea tehnologiei contribuie la dezvoltarea aptitudinilor sociale prin jocuri specifice. Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci un mijloc de a satisface anumite cerințe, prin care procesul de învățare a copiilor cu cerințe educaționale speciale devine din ce în ce mai personalizat, individualizat și eficient.
„Pentru a răspunde acestor nevoi, Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație.
Proiectul, al cărui obiectiv general este „Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale a instituțiilor de învățământ aflate în coordonarea județeană, în vederea asigurării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv”, are un buget de 1.145.609,34 lei, fără TVA, și vizează:
– dotarea a 22 săli de clasă din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, cu echipamente IT;
– dotarea laboratorului IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
– dotarea a 22 săli de clasă din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, cu mobilier specific;
– dotarea cu echipamente și mobilier specific a două cabinete din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu: Cabinet terapie psihomotrică și Cabinet terapie ocupațională;
– dotarea cu echipamente și mobilier specific a cabinetului aferent Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj.”, a menționat Cosmin Popescu, pe pagina sa de socializare.