NEMERNICILOR, SIMBOLURILE ROMÂNIEI NU SE CALCĂ ÎN PICIOARE, NU SE ÎNCĂTUȘEAZĂ!