Economic

22 DE ELEVI DE LA LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI IMPLICAȚI ÎN PROGRAMUL EuroscolaRO2018

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA este un proiect iniţiat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, aflându-se anul acesta la a XI-a ediție, elevii fiind invitați să identifice și să aleagă unul dintre proiectele realizate cu finanțare europeană din zona în care se află unitatea lor de învățământ și să realizeze o campanie de promovare a acestuia.

Liceul Tehnologic Turceni din orașul Turceni, județul Gorj anunță demararea campaniei de promovare a unui proiect realizat cu finanțare europeană („MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI REABILITARE A CAMPUSULUI „GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC TURCENI”, ORAȘ TURCENI, JUDEȚUL GORJ ) care se desfășoară sub titlul generic „Europa pentru noi”, din cadrul Concursului național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a XI-a (2018-2019).

Echipa Liceului Tehnologic Turceni formată din 22 de elevi de la clasele IX-XI,  coordonată de prof. Costoiu Cristina și bibl. Vladu Margareta, își propune  să implementeze un proiect de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la beneficiile aduse dezvoltării zonale și a felului în care proiectele cu finanțare europeană influențează viața comunității, obiectivul general al proiectului ales fiind îmbunătățirea calității infrastructurii de educație în vederea asigurării unui proces educațional la standard europene pentru populația școlară din  localitățile rurale.

Scopul proiectului de campanie realizat de liceul  nostru este acela de a contribui la creșterea gradului de conștientizare și de informare a elevilor și a comunității locale asupra  beneficiilor accesării, implementării  eficiente și a rezultatelor obținute prin proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

Echipa de proiect, formată din 22 de elevi ce au fost selectați printr-un proces de selecție deschis, transparent și oferind șanse egale tuturor participanților, constând în conceperea și prezentarea unui plan de campanie de promovare a unui proiect european identificat la nivelul comunității locale și o scurtă prezentare a motivației de a face parte din echipa Euroscola a liceului.

Obiectivele campaniei sunt:

 • Familiarizarea tinerilor cu rolul și importanța Instituţiilor Europene în finanțarea de proiecte din fonduri europene nerambursabile;
 • O mai bună cunoaştere a Uniunii Europene şi a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
 • Informarea si constientizarea cu privire la programele finanțate de Uniunea Europeană pe diverse domenii de activitate/arii de interes: educație, incluziune socială, cooperare transfrontalieră, competitivitate, resurse umane, dezvoltare urbană și rurală, agricultură, infrastructură, etc.;
 • Asigurarea unui process educațional la standarde europene și creșterea participării populației școlare la procesul educațional în orașul Turceni, județul Gorj;
 • Realizarea unui afiș de promovare a proiectului implementat prin fonduri europene si promovat prin intermediul campaniei de promovare;
 • Conceperea și implementarea proiectului de campanie și evidențierea rezultatelor obținute;
 • Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare şi lucru în echipă;
 • Dezvoltarea potențialului creativ al elevilor prin activitățile propuse în cadrul campaniei de promovare;
 • Dezvoltarea competențelor- cheie ale secolului XXI în rândul tinerilor: competențe civice, competențe digitale, competențe de comunicare în limba română și limba engleză.

Calendarul activităților:

14 -18 iulie 2018              Anunțarea proiectului la nivelul unității de învățământ (tema proiectului și înscrierea  elevilor);

19 – 20 iulie 2018            Constituirea echipei de proiect ;

21 – 24 iulie 2018             Identificarea obiectivului;

25 – 31 iulie 2018             Lansarea oficială a proiectului în mediul online (site-ul școlii, pagina de Facebook a bibliotecii, presa locală și județeană); activități diverse de proiect  (constituirea grupelor de lucru, work-shopuri);

01-12 august 2018           Conceperea proiectului de campanie;

                                            Dezbateri privind tema propusă;

                                            Vizite de lucru la Primăria orașului Turceni;         

                                            Realizarea pliantelor și flyerelor cu obiectivul ales;

                                            Dezbateri în legătură cu realizarea afișului;

13-19 august 2018           Activități de promovare a proiectului;

                                            Distribuirea pliantelor și a flyerelor;

                                            Sondaj de opinie referitor la decizia noastră de a promova obiectivul ales;

                                            Întâlniri de lucru și interviuri cu realizatorii proiectului( primărie, constructor);

01-31 august 2018           Întâlniri de lucru și interviuri cu beneficiarii

                                            proiectului(elevi, profesori, membri ai comunității locale);

01-16 septembrie 2018   Participarea echipei de proiect la emisiuni televizate în vederea promovării proiectului;

                                            Popularizarea proiectului de campanie în orașul nostru prin organizarea unor activități în centrul orașului(amfiteatrul de vară);

                                           Discuții cu părinții și elevii satelor aparținătoare Orașului Turceni (Murgești, Gârbovu, Strâmba Jiu, Stolojani) vizavi de sustenabilitatea proiectului;

17-24 septembrie 2018  Realizarea unei expoziții cu fotografii din timpul derulării proiectului;

25-30 septembrie 2018 Finalizarea redactării proiectului în limba română și traducerea în limba engleză;

01- 10 octombrie 2018     Finalizarea  afișului și a videoclipului;

11- 24 octombrie 2018     Pregătirea și expedierea dosarului la Biroul de  Informare al Parlamentului European în România

 

Etapele proiectului:

 1. Anunțarea elevilor pentru înscriere la proiect;
 2. Constituirea echipei de proiect;
 3. Dezbateri privind tema propusă
 4. Documentarea în legătură cu tema dată;
 5. Stabilirea obiectivelor proiectului;
 6. Anunțarea intenţiei de participare la concurs;
 7. Stabilirea unor activităţi concrete conform calendarului activităților
 8. Finalizarea redactării proiectului în limba română şi traducerea în limba engleză;
 9. Finalizarea afișului și a videoclipului;
 10. Pregătirea şi expedierea dosarului.

 

COMPONENȚA ECHIPEI LICEULUI TEHNOLOGIC TURCENI CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL EUROSCOLA 2018-2019

Nr. Crt.

Nume si Prenume Clasa

Observații

1. ANGHEL ALEXANDRU – NICOLAE a XI-a A  
2. BOȘTINĂ CLAUDIA – ELENA a XI-a  C  
3. BUNĂIAȘU IULIANA – MARIA a IX-a A  
4. BURTEA ELENA – CRISTINA a X-a A  
5. CAUC ANA – MARIA – ANDREEA a X-a A  
6. CAUC ANDREEA – ALEXANDRA a IX-a A  
7. CIREAȘE ALBERT a XI-a A  
8. COJOCARU MARINA – ANDREEA a XI-a C  
9. COSTESCU  FLORIN – ALEXANDRU a XI-a C  
10. DIMA BOGDAN – GABRIEL a IX-a A  
11. DRĂGHICI IOANA – GEORGIANA a IX-a B  
12. DRĂGHICI MIHAELA – ANDREEA a X-a C  
13. GHERA ȘTEFAN – CĂTĂLIN a XI-a A  
14. GODEANU ANDREEA a IX-a C  
15. IONAȘCU ALEXANDRA – DENISA a IX-a C  
16. IORDACHE  MARIA a XI-a C  
17. NĂBOIU ANAMARIA – ELENA a XI-a C  
18. ORLEANU DANIELA – VASILICA a XI-a C  
19. PĂTULARU RAUL – CĂTĂLIN a XI-a  C  
20. PÎRCĂLĂBIORU ALEXANDRA – GABRIELA a X-a  E  
21. POPESCU IOANA – MIRABELA a X-a  D  
22. STĂNIU MARIA – DAIANA a IX-a B  

 Profesori  coordonatoriCostoiu Cristina,  0763605133

                                                    Vladu Margareta, 0751021443