Actualitate

Spitalul Slatina a scos noi posturi vacante la concurs

Spitalul Județean de Urgență Slatina organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de funcționar debutant, cu nivel de studii medii, la Serviciul administrativ, aprovizionare și transport, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă. Se cer doar studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și nu se cere vechime în muncă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 22 martie – 4 aprilie 2023, ora 16:00, la sediul spitalului.
Selecția dosarelor va fi efectuată în perioada 5 – 6 aprilie, iar prima probă a concursului, proba scrisă, va avea loc în data de 18 aprilie 2023, la ora 9:00, la sediul unității spitalicești.
Cea de a doua probă, interviul, va fi susținută în termen de patru zile lucrătoare de la data susținerii primei probe.
Candidaților li se cer doar studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și nu trebuie să îndeplinească și condiții de vechime.