ActualitateSocial

SE ELIBEREAZĂ FORMULARE PENTRU ACORDAREA CARDURILOR DE CARBURANT

Vă informăm că de anul acesta s-a introdus o nouă opțiune în ceea ce privește gratuitatea transportului interurban pentru persoanele încadrate în grad de handicap și anume eliberarea cardului de carburant (format electronic).
În această perioadă am început să preluăm cererile (cererea de opțiune) la care persoanele cu dizabilități vor atașa și copie de pe buletin, urmând ca după obținerea acreditărilor de către furnizori, cardurile să fie eliberate și încărcate cu sumele specifice gradului de handicap și valabilității certificatului.
Menționăm că încărcarea se va face semestrial pentru persoanele ale căror certificate au valabilitate permanentă și trimestrial pentru certificatele revizuibile. Sumele sunt aceleași ca la decontul de carburant, respectiv 1.500 lei la gradul I/an și 750 lei la gradul II/an.

Important!

La ridicarea cardului se va prezenta persoană cu dizabilități având asupra ei buletinul în original, curatorul, asistentul personal sau persoana care are împuternicire notarială pentru ridicarea cardului, cu buletinul persoanei cu dizabilități în original.
În cazul minorilor se va prezenta reprezentantul legal al copilului cu certificatul de naștere sau buletinul în original pentru minorii peste 14 ani.
Cererile vor fi preluate în perioada 1-24 ale fiecărei luni. În momentul eliberării cardurilor de carburant, persoanele cu dizabilități vor fi sunate să vină să ridice cardurile, drept pentru care vă rugăm să ne furnizați un număr de telefon valid pe cererea de opțiune.
Pe măsură ce vom mai afla alte detalii, vom face publice noutățile prin intermediul canalelor online și pe pagina de Facebook a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.
Noile formulare de decont și de card, respectiv cererile de opțiune, se pot ridica de la sediul Serviciului nostru de pe Strada Matei Vasilescu nr. 12 A din Drobeta Turnu Severin, sau se pot descărca direct de pe site-ul instituției www.dgaspcmh.ro.