Actualitate

Raportul consultării publicului asupra „Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023”

La sediul Primăriei orașului Rovinari (str. Florilor, Nr. 2) și pe pagina proprie de internet, la adresa:
https://www.primariarovinari.ro/category/monitorul-oficial-local/altedocumente/rapoarte-transparenta-decizionala/, a fost afișat anunțul de consultare a publicului și a asociațiilor legal constituite privind „Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a
impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023”
Anunțul a fost adus la cunoștința publicului fiind stabilit termenul de 27.09.2022, ora 16:00, pentru transmiterea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare.
În perioada alocată trimiterii de propuneri, opinii sau sugestii, pe niciuna din căile puse la dispoziție, e-mail, poștă sau depunere la Compartimentul Centrul de Informare a Cetățenilor – Registratura, nu au fost înregistrate propuneri, opinii sau sugestii din partea cetățenilor sau a altor asociații și nici nu a fost solicitată organizarea unei dezbateri publice.