Actualitate

Primarii din Dolj, puşi la grea încercare de gunoiul din judeţ

Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns că Masterplanul pe deşeuri în judeţul Dolj s-a tot poticnit încă de la început şi că operatorul desemnat, nu a ridicat, nu din vina lui, luni bune deşeurile din localităţile rurale doljene, acum vine cel de-al doilea hop. După ce s-au văzut cu cu sacii în căruţă“, adică operatorul de salubrizare a demarat colectarea gunoiului, administraţiile locale s-au trezit că nu au instituit taxa specială pe care populaţia trebuie să o plătească odată cu taxele şi impozitele locale. În plus, unii dintre primari nici nu cunosc valoarea ei. „Iridex va ridica gunoiul din localitate de pe data de 01.04.2019. Taxa urmează să o trecem printr-o hotărâre de consiliu. Nu ştiu cât este valoarea acesteia, trebuie să mai vorbim cu operatorul, cu cei de la ADI. Pe mine m-au sunat azi şi mi-au spus că vor ridica gunoiul începând cu luna aprilie, fiindcă acum au acces la depozitul de la Mofleni“, spune primarul din localitatea Vârvorul de Jos, Nicu Tabacu.
În alte localitaţi, lucrurile stau altfel, UAT-urile au aprobat taxa de salubrizare, dar încă nu sunt siguri care este cuantumul acesteia. Totodată, ei afirmă că plăţile vor fi suportate de la bugetul local până la momentul în care plăţile vor fi făcute de populaţie prin sistemul taxe şi impozite. „Vom plăti de la noi, din buget, şi apoi vom încasa banii de la populaţie. Nu ştim cât este preţul, aşteptăm confirmare pentru preţ. Ei ne-au trimis anul trecut ceva, dar mă gândesc că vor mai fi ceva modificări. Ar fi corect să fie o sumă rotundă, pentru că la buget nu putem încasa cu fracţii. Taxa este instituită pentru fiecare gospodărire, dar aşteptăm încă o confirmare de preţ. Dacă cetăţenii întârzie cu plata, repet, plătim de la buget şi ulterior recuperăm. Oamenii pot să plătească la începutul anului toată suma sau să plătească la câteva luni. Noi, ca administraţie locală, trebuie să plătim lunar operatorului. Este bine că circuitul acesta a început să se mişte“, spune primarul localităţii Mischii, Gheorghe Popa.

Alt operator, alt fel de plată

Până acum o săptămână, gunoiul din judeţ era colectat de alţi operatori, unul dintre ei fiind SC Salubritate Craiova SRL, plata era suportată de cetăţean însuşi, în baza contractului pe care îl avea cu respectivul operator. Brusc, la jumătatea lunii, intră în scenă noul operator IRIDEX, iar plata acestuia se face după un nou algoritm: taxa de salubritate se plăteşte lunar de către UAT-uri către ADI ECODOLJ, iar asociaţia plăteşte operatorul. Primăriile încaseze taxa specială de salubritate de la populaţie odată cu taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, taxă care se calculează anual pe baza tarifelor (lei/tona+TVA) operatorului de colectare și transport, a operatorului stațiilor de Sortare, Compostare și Transfer și a operatorului depozitului conform Craiova-Mofleni. Cum această taxă nu a fost instituită şi aprobată printr-o hotărâre de consiliu în foarte multe comune doljene, înseamnă că se aplică prevederile Regulamentului privind instituirea şi administrarea acestei taxe: „Indiferent de gradul de încasare a taxei de salubrizare, unităţile administrativ teritoriale (UAT) vor transfera direct din bugetul local contravaloarea serviciilor de salubrizare către ADI ECODOLJ, care la rândul său va plăti operatorii în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj, conform contractelor de delegare, urmând ca UAT-urile să efectueze demersurile legale pentru recuperarea contravalorii taxei de la persoanele rău-platnice“, se arată în Regulament. Cu alte cuvinte, primăriile doljene vor suporta din buzunar cheltuielile cu ridicarea şi transportul gunoiului până vor începe să adune de la populaţie.
Taxa specială de salubrizare se plăteşte de către populaţie în baza unei declaraţii de impunere şi se percepe nu după cantitate sau alt criteriu, ci per persoană.
Conform unei hotărâri a ADI ECODOLJ, din data de 04.02.2019, taxa specială de salubrizare suportată de populaţie va fi de 7,44 de lei/persoană/lună şi respectiv 2,87 lei/persoană/lună în mediul rural. Numai că administraţiile locale trebuie să depună şi diligenţa să o colecteze, în caz contrar suportă cheltuielile de la buget. „Noi am stabilit taxa de salubrizare. Localnicii sunt obişnuiţi, fiindcă până acum am avut contract cu alt operator şi cetăţenii sunt obişnuiţi să plătească. Acum o vor plăti odată cu taxele şi impozitele, în caz contrar vom suporta de la buget, fiindcă avem voie să folosim până la 10% din buget. Dar majoritate oamenilor vin şi plătesc“, a spus Ilie Dodocioiu, primarul localităţii Malu Mare.
Trebuie menţionat că administraţiile locale vor suporta cheltuielile cu ridicarea, colectarea şi eliminarea gunoiului aruncat pe domeniul public al localităţilor.

Regulament

Calculul taxei speciale de salubrizare se va realiza de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ. În ultimul trimestru al anului în curs, Asociaţia va notifica unităţile administrativ-teritoriale despre cuantumul taxei pentru anul următor, urmând ca unităţile administrativ-teritoriale să îşi prevadă în buget aceste sume aferente taxei speciale de salubrizare.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.
Toate UAT-rile membre ADI din județul Dolj vor colecta taxa specială de salubrizare de la utilizatorii persoane fizice. Sumele astfel colectate vor fi transferate lunar către ADI corespunzător tarifelor datorate operatorilor pentru activităţile componente ale serviciului de salubrizare care sunt prestate pe baza unor contracte încheiate de ADI şi în baza cărora sunt gestionate deșeurile provenind din respectiva unitate administrativ-teritorială.

Sursa: http://ziare.eclub.ro