Actualitate

Pădurile virgine Comarnici, arbori cu vârste de peste 300 de ani

România este una dintre puţinele ţări ale Europei care mai deţine păduri în care natura supravieţuieşte în forma sa pură, fără ca omul să fi intervenit prea mult în ele. Anul acesta, Vâlcea şi-a mai îmbogăţit zestrea cu peste 75 de hectare de păduri virgine, graţie celor de la Asociaţia Kogayon şi a voluntarilor Greenpeace. O filmare realizată cu drona, de către activiştii de mediu, redă frumuseţea unică a acestor păduri.
Cele mai frumoase păduri din Parcul Naţional Buila – Vânturariţa au fost salvate. Este vorba de 77,2 ha, până acum, incluse în Catalogul Naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine. Iar voluntarii mai speră să mai salveze încă 20 de hectare. Până atunci, însă, exemplare magnifice de fag, brad şi molid, care stau ascunse de secole, unele au chiar şi peste 300 de ani, au scăpat de intervenţia omului. Păduri de o mare biodiversitate şi-au păstrat neatinse caracterele primare. Lupta activiştilor de mediu a început în urmă cu 2 ani. Anul trecut s-a realizat studiul de fundamentare, pentru ca în acest an să fie analizat scriptic şi în teren de către o comisie formată din reprezentanţi ai Gărzii Forestiere, administratorului pădurii – Regia Naţională a Pădurilor Romsilva prin Direcţia Silvică Vâlcea şi Administraţia Parcului Naţional Buila – Vânturariţa. Ulterior, studiul a fost propus spre avizare unei comisii de specialitate din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru includerea în Catalogul naţional, lucru care s-a şi întâmplat. O filmare realizată cu drona scoate în evidenţă măreţia şi frumuseţea acestor locuri unice pe glob, în care arborii mor de bătrâneţe, iar dacă se rup, cad sau se usucă rămân netulburaţi în acelaşi loc, ca hrană pentru generaţiile viitoare. În timp ce Europa şi-a distrus pădurile virgine, noi încă ne mai bucurăm de ele. Din cele peste 300.000 de hectare de păduri virgine din Europa, peste 250.000 sunt în România. În P.N. Buila Vânturariţa, în afara pădurilor Comarnici mai există încă 600 de hectare de păduri virgine. Cea mai mare parte de astfel de suprafeţe se regăseşte însă în celălalt parc naţional din judeţul Vâlcea – Cozia, peste 2300 de hectare. Pădurea Comarnici este considerată cea mai frumoasă şi valoroasă pădure din Buila, din punct de vedere conservativ, neatinsă până acum de niciun fel de explotare forestieră sau amenajare antropică. Spre deosebire de alte păduri, ea a rămas în zona tampon a parcului. Adică, dacă n-ar fi fost salvată, mai devreme sau mai târziu ar fi fost exploatată. Imaginile surprinse de drona celor de la Kogayon arată o mică parte din măreţia pădurii: „exemplare uriaşe de brad, fag şi molid, coexistenţa a cel puţin patru generaţii diferite din fiecare, cu vârste de peste 180 ani, lemn mort în picioare şi pe jos, în toate fazele de descompunere, regenerare naturală a speciilor de arbori principale, dar şi a altora secundare, biodiversitate floristică şi faunistică, lipsa oricăror urme de tăiere şi intervenţie, dar şi pericolul de a pierde caracterul primar al acestui codru prin lucrările planificate”, caracterizează pădurea reprezentanţii asociaţiei care a salvat-o de la pieire. De ce este atât de important să salvăm aceste păduri primare? Pentru că ele reprezintă: „adevărate laboratoare vii, eşantioane reprezentative pentru habitate şi specii, şcoli în aer liber în care cu toţii putem învăţa despre natură, despre specii şi relaţiile dintre ele şi legătura omului cu acestea”, explică activiştii de mediu. Pădurea Comarnici înconjoară ca un brâu creasta calcaroasă a Masivului Buila – Vânturariţa: „un bazin închis, un fund de vale în care, până acum câţiva ani când s-a construit un drum nu a existat niciun acces, ceea ce a făcut ca aceste păduri să rămână neatinse. Vorbim astfel astăzi de păduri seculare, distribuite pe verticală, de la 1200 m până la 1750 m, versanţi pe care întâlnim de la păduri de amestec de foioase şi conifere, până la molidişuri compacte şi jnepenişuri”, mai spun cei de la Kogayon.

Sursa: http://ziare.eclub.ro