La UTM a avut loc simpozionul cu tema „180 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu”