Actualitate

Italia, principalul partener comercial al judeţului Mehedinţi

Producţia industrială în judeţul Mehedinţi a înregistrat, în perioada 1.I – 30.IV.2019, o scădere a volumului de activitate de 15,4 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2018, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi.
Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie a fost în luna aprilie 2019 de 92,2 %, înregistrând o scădere de 7,8 % comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent. În perioada 1.I – 30.IV.2019, cifra de afaceri pentru unităţile din industrie a înregistrat o creştere de 13,6 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2018.
„Evoluţia producţiei industriale realizate în judeţul Mehedinţi nu are întotdeauna aceeaşi tendinţă ca şi cifra de afaceri a unităţilor industriale datorită faptului că, în cifra de afaceri se cuprind veniturile din valoarea producţiei livrate (există produse cu ciclu lung de fabricaţie, producţie nelivrată în cursul lunii de raportare etc.), dar şi venituri din alte activităţi decât cele din industrie”, arată Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi. Exporturile de bunuri (FOB) au fost în luna februarie 2019 de 10.882 mii euro, în scădere faţă de luna februarie 2018, cu 1.966 mii euro. Ponderea cea mai mare (42,1 %) o deţin exporturile de „alte produse nenominalizate în altă parte”.
Importurile de bunuri (CIF) derulate în luna februarie 2019 au fost de 6.940 mii euro, în creştere faţă de luna februarie 2018, cu 4 mii euro. Ponderea cea mai mare (57,5 %) o deţin importurile de „alte produse nenominalizate în altă parte”.
Principalii parteneri comerciali ai judeţului Mehedinţi în luna februarie 2019, după ponderea deţinută în totalul schimburilor comerciale, au fost pe fluxul de export: Italia (51,8 %), Olanda (20,3 %), iar pe fluxul de import: Italia (67,0 %), Germania (5,3 %), Austria (4,7 %).

Sursa: http://ziare.eclub.ro