Actualitate

Competența face diferența!

Comunicat de presă

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European: Conferința de inaugurare a proiectului „Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic”.
Suntem onorați să vă informăm că miercuri, 5 septembrie 2018, începând cu ora 17:00, la Hotel Golden House din Craiova va avea loc Conferința de inaugurare a proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic.
Proiectul „Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța.
Obiectivul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii, grupul țintă fiind alcătuit din 10 organizații non-guvernamentale cu reprezentativitate națională, 6 organizații sindicale, precum si autorități și instituții publice care au atribuții legate de mediere.
Activitățile proiectului se vor desfășura în perioada iunie 2018-octombrie 2019, în 8 regiuni de dezvoltare, urmărind soluționarea unor aspecte identificate în derularea procesului de mediere în România: lipsa cunoașterii și promovării medierii, cadrul legislativ incoerent, instabil și lipsa armonizării legislației, dezvoltarea insuficientă a asociațiilor profesionale, deficitul de formare profesională continuă.
În acest scop vor fi dezvoltate instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice, studii de monitorizare a percepției cetățenilor și a mediului asociativ privind serviciile de mediere, diseminarea informațiilor obținute realizându-se în cadrul unor mese rotunde organizate în Constanta, București, Arad, Tg.-Jiu, Alba Iulia, Oradea, Botoșani, Slobozia.
Un alt set de activități va conduce la dezvoltarea unor mecanisme inovative de consolidare a dialogului social și civic, prin derularea unei campanii interactive în social media și construirea unei platforme on-line, care să faciliteze accesul publicului la serviciile de mediere.

VLAICU-POPA MARIUS-EREMIA

27/08/2018