Actualitate

Cerere de finanțare pentru „Transalpina Challenge” Masters CNVC Rânca 2023

În ședința extraordinară din data de 17.05.2023, Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj, va solicita consilierilor județeni aprobarea alocării sumei de 70.000 lei, din bugetul local al Județului Gorj, pentru finanțarea programului sportiv având ca obiectiv general organizarea de către Asociația Clubul Sportiv Autocorex a competiției de automobilism sportiv „Transalpina Challenge” Masters CNVC Rânca 2023.
Plata sumei prevăzute se realizează din bugetul local al Județului Gorj pe anul 2023, și va fi utilizată exclusiv de către Asociația Clubul Sportiv Autocorex cu titlul de finanțare a competiției de automobilism sportiv „Transalpina Challenge” Masters CNVC Rânca 2023.
Acordarea la plată a sumei prevăzute la art. 1 se va efectua în temeiul încheierii prealabile a unui contract de finanțare, sub condiția încadrării în categoriile de cheltuieli eligibile ce se circumscriu normelor financiare pentru activitatea sportivă în vigoare.
Contractul de finanțare va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanțarea programului, defalcată pe obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților.