ASFALT ȘI GAZE NATURALE PE STRADA BALADEI DIN SEVERIN