Actualitate

6,87%, rata şomajului în Mehedinţi

La sfârşitul lunii aprilie 2019, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi erau înregistraţi 7.154 şomeri (din care 2.920 femei), rata şomajului fiind de 6,87%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 7,21%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,34 pp. Din totalul de 7.154 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Mehedinţi, 1.105 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.049 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 5.945 şomeri provin din mediul rural şi 1.209 din mediul urban. Şomerii cu studii gimnaziale (3.498) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mehedinţi (48.9%), urmati de cei cu studii primare (1.563, 21.85%), studii liceale (1.104, 15.43%), studii profesionale (857, 11.98%), studii superioare (94, 1.31%) şi studii postliceale (38, 0.53%). Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, funcţie de vârsta acestora, se prezintă astfel: 4.118 persoane foarte greu ocupabile, 2.189 greu ocupabile, 161 mediu ocupabile, iar 686 sunt persoane uşor ocupabile.

Sursa: http://ziare.eclub.ro