Ministerul Justiţiei pune la dispoziţia practicienilor un ghid privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate