Articole de Av. Loredana Secula
No Picture

Pensia alimentară / de întreținere – noțiuni generale

Pensia alimentară în noul cod civil, denumită în mod corect pensie de întreținere, este reglementată pe larg de legea civilă. Astfel, potrivit legii, pensia este datorată în funcție de persoană și de necesitățile pe care aceasta le are.             Pensia alimentară (numită oficial,…


CITITORII ÎNTREABĂ, AVOCATUL SECULA GHEORGHIȚA LOREDANA RĂSPUNDE

Recunoașterea divorțului din străinătate Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine în România se face conform regulilor Codului de procedură civilă. Potrivit dispozițiilor legale, prin hotărâri străine se înțeleg: hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele competente din alte state precum și actele notariale sau actele de jurisdicție…CITITORII ÎNTREABĂ, AVOCATUL SECULA GHEORGHIȚA LOREDANA RĂSPUNDE

Răspuns de la Avocat Secula Gheorghița Loredana, pentru domnul IFRIM ILIE, din Țicleni: În situația menționată de dumneavoastră nu se precizează perioada derulării raporturilor de ucenicie. Astfel, în funcție de data derulării acestei perioade de ucenicie sunt aplicabile prevederile legale în vigoare la…


CITITORII ÎNTREABĂ, AVOCATUL SECULA GHEORGHIȚA LOREDANA RĂSPUNDE

Răspuns de la Avocat Secula Gheorghița Loredana, pentru doamna POPESCU MARIANA, din Turceni: Pensia de întreținere datorată minorului este un drept al copilului și nu al mamei. Părintele nu poate renunța la dreptul copilului. Dacă părintele nu plătește pensia alimentară care o datorează,…


CITITORII ÎNTREABĂ, AVOCATUL SECULA GHEORGHIȚA LOREDANA RĂSPUNDE

Răspuns de la Avocat Secula Gheorghița Loredana, pentru domnul MIHAI GRIGORE, din Tg.-Jiu: Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5, care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de…


No Picture

CITITORII ÎNTREABĂ, AVOCATUL RĂSPUNDE

Răspuns de la Avocat Secula Gheorghița Loredana, pentru domnul CĂTĂLINA IULIAN, din Tg.-Jiu: Evidențiez faptul că la vânzarea imobilelor (clădire/ teren/ clădire și teren aferent), se recomandă o analiză în detaliu a prevederilor legale aplicabile, astfel încât să fie aplicat tratamentul de taxă…