Zece hectare de puiet de plop american mistuite de flăcări la Balta Verde