Tinerii absolvenţi de liceu pot beneficia de şomaj imediat la finalizarea studiilor