Stagiu de formare destinat funcţionarilor M.A.I. aflaţi la început de carieră