Şcolile din comuna Plopşoru sunt aprovizionate cu combustibil