Preţul de infarct plătit de primărie pentru un zid, un bust şi şase bănci