Un judeţ fără ieşire la mare sau râuri navigabile face parte din „zonele maritime europene“!