Candidaţii pentru obţinerea permisului de conducere pot să susţină din nou proba teoretică