Beneficiari de ajutor social, chemaţi la primărie pentru oferte de muncă