ALDE DOLJ: PREOCUPARE PENTRU SCĂDEREA OCUPĂRII ÎN OLTENIA