septembrie 2017
Despre Universitatea „Titu Maiorescu” – Tg.-Jiu (III)

INFORMAŢII UTILE  Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată: În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (vezianexa);…Despre Universitatea „Titu Maiorescu” – Tg.-Jiu (II)

SPAŢII ŞI DOTĂRI Facultatea de Drept și Științe Economice din Târgu Jiu  organizează cursurile şi seminariile pentru învăţământul de zi în locaţia din Târgu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj. Facultatea de Drept și Științe Economice Targu Jiu dispune de săli de curs şi seminar, laboratoare…